Dodatkowe zajęcia języka niemieckiego dla przyszłych opiekunów/ek osób starszych. Szkolenia są prowadzone pod kątem przygotowania pracowników do jak najlepszego świadczenia usług w charakterze opiekunów/ek osób starszych. Aby praca była wykonywana prawidłowo w sposób rzetelny i właściwy, pracownicy muszą dysponować odpowiednim poziomem języka niemieckiego. Słownictwo na nim wykładane jest ściśle związane z charakterem pracy i przydatne na stanowisku opiekun/ka osób starszych. Znajomość języka niemieckiego daje swobodę w kontaktach z podopiecznym i jego rodziną, pozwala poradzić sobie na zakupach czy podczas wizyty lekarza. Osoby mówiące komunikatywnie po niemiecku są najbardziej poszukiwane przez seniorów i ich rodziny.

Opiekun osób starszych musi potrafić porozumieć się ze swoim podopiecznym. Podczas kontaktu z seniorem występuje konieczność zadawania pytań np. o posiłki, sposób spędzania czasu oraz samopoczucie. Starsza osoba może mówić niewyraźnie lub cicho co utrudnia właściwe odczytanie jej słów. Codzienna opieka wymaga umiejętności rozumienia tego, co druga strona chce przekazać. Znajomość języka potrzebna jest również w kontakcie z rodziną podopiecznego, lekarzem czy pracownikami sklepu. W każdej z tych przypadków umiejętność sprawnej komunikacji umożliwi osiągnięcie celu. Niezdolność swobodnego porozumiewania się w języku niemieckim utrudnia pracę i powoduję nieporozumienia, jest to dla osoby wyjeżdżającej do pracy za granicę wielkim stresem i obniża komfort pracy. Znajomość języka dodaje pewności siebie!