Chcemy być szkołą

  • zapewniającą słuchaczowi wielokierunkowy i wszechstronny rozwój w bezpiecznym i przyjaznym środowisku;

  • która zapewnia dobrą organizację zajęć dydaktycznych, prowadzonych przez aktywną, dobrze przygotowaną kadrę, doskonalącą się i wzbogacającą warsztat pracy;

  • która kształtuje słuchaczy asertywnych, kompetentnych, kreatywnych, odpowiedzialnych, przygotowanych do aktywnego poszukiwania i podjęcia pracy niekoniecznie w wyuczonym zawodzie;

  • wspieramy pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie i zapewniamy podstawy do dalszej nauki.