Zdobycie zawodu opiekuna medycznego dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych wiąże się z przeznaczeniem dodatkowego czasu, oprócz czasu spędzonego na naukę w liceum, na realizację zajęć zawodowych.

Uzyskanie dyplomu opiekuna medycznego jest możliwe jedynie po ukończeniu szkoły średniej (uzyskaniu wykształcenia średniego).

Przykład 1:

Kto? Osoba, która ukończyła (np. 22 lata temu) zasadniczą szkołę zawodową.

Jak?Zostaje przyjęta od razu do drugiej klasy liceum, więc uczy się dwa lata (w niektóre piątki i soboty) aby ukończyć liceum i uzyskać wykształcenie średnie. Szkołę średnią kończy w kwietniu.

Jednocześnie przez te dwa lata uczestniczy w zajęciach zawodowych (w niedziele) i kończy je po dwóch latach w maju. Zdaje egzamin w czerwcu i uzyskuje dyplom.

Przykład 2:

Kto?Osoba, która ukończyła (np. 10 lata temu) szkołę podstawową i nie podjęła dalszej nauki w zasadniczej szkole zawodowej.

Jak?Zostaje przyjęta do pierwszej klasy liceum, więc uczy się trzy lata w formie zaocznej aby ukończyć liceum i uzyskać wykształcenie średnie. Szkołę średnią kończy po trzech latach w kwietniu. Jednocześnie przez te dwa pierwsze lata uczestniczy w zajęciach zawodowych w niedziele i kończy je po dwóch latach w maju. Zdaje egzamin w czerwcu i uzyskuje potwierdzenie zdania egzaminu (jeszcze nie dyplom!). Rok potem kończy szkołę średnią i automatycznie uzyskuje dyplom i uprawnienia zawodowe!