Formularz rekrutacji ONLINE

Aby zarejestrować się przez internet, należy wypełnić poniższy formularz uzupełniając wszystkie wymagane pola oznaczone gwiazdką. Pozostałe informacje są dobrowolne.

Wybierz oddział *
Pierwsze imię *
Drugie imię
Nazwisko *
Data urodzenia *
PESEL *
Ulica *
Nr domu *
Nr mieszkania
Kod pocztowy *
Miejscowość *
Nr telefonu
Email*
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Klauzula* Nie będę wnosił(a) roszczeń w przypadku rozwiązania grupy poniżej 10 osób.