Asystent osoby niepełnosprawnej

Opis zawodu

Ministrem właściwym dla zawodu asystent osoby niepełnosprawnej jest Minister Edukacji Narodowej.

Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta szkoły do wykonywania zadań związanych z:

  1. współtworzeniem programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej,
    doradzaniem w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem,
  2. diagnozowaniem warunków życia i dążeniem do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp. ),
  3. pobudzaniem aktywności osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych,
  4. planowaniem, kontrolowaniem ocenianiem indywidualnego planu pomocy osobie niepełnosprawnej,
  5. włączaniem osoby niepełnosprawnej w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne,
  6. współpracą z mediami ułatwiającą poszukiwanie sojuszników w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.