Program nauczania. Asystent osoby niepełnosprawnej

Kształcenie w zawodzie opiekun medyczny jest realizowane w jednorocznym okresie nauczania w systemie zaocznym. Możliwe jest skrócenie czasu nauki w przypadku kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Nazwa przedmiotuLiczba godzinNazwa działu
Podstawy przedsiębiorczości20Podstawy przedsiębiorczości
Podstawy psychologii i socjologii12Zagadnienia z psychologii ogólnej, społecznej i rozwojowej
Zagadnienia z socjologii i polityki społecznej
Anatomia, fizjologia i patologia48Podstawy anatomii, fizjologii i patologii
Postępowanie w stanach zagrożenia zdrowia i życia
Niepełnosprawność
Opieka i pielęgnacja człowieka112Bezpieczeństwo na stanowisku pracy
Pierwsza pomoc
Metody pracy opiekuńczo pielęgnacyjnych
Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia16Ogólne przepisy BHP
Przedsiębiorczość i działalność gospodarcza
Metodyka pracy asystenta osoby niepełnosprawnej112Zasady bezpieczeństwa w pracy asystenta osoby niepełnosprawnej
Zagadnienia prawne w pracy asystenta osoby niepełnosprawnej
Planowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej
Metody pracy asystenta osoby niepełnosprawnej
Język migowy20Niesłyszący i język migowy
Daktylografia
Ideografia
Język obcy zawodowy20Terminologia medyczna
Porozumiewanie się z pacjentem i współpracownikami w języku obcym
Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej92Działalność asystenta i instytucji w organizacji wsparcia osoby niepełnosprawnej
Trening psychologiczny18Trening psychologiczny