Opiekun medyczny

Opis zawodu

Ministrem właściwym dla zawodu opiekun medyczny jest Minister Zdrowia.

Według Ministra Zdrowia „… zawód  opiekun medyczny jest niezbędny do zabezpieczenia realizacji świadczeń opiekuńczo-higienicznych nad osobami chorymi, a w szczególności nad osobami niesamodzielnymi. Wprowadzenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zawodu opiekun medyczny jest także kompatybilne z priorytetami działań Ministra Zdrowia tj. z wejściem w życie ustawy o ubezpieczeniach pielęgnacyjnych. Ponadto, wprowadzenie do systemu nowego zawodu ma na celu poprawę sytuacji na lokalnych rynkach pracy. Pracownicy świadczący usługi na rzecz osób niesamodzielnych zajmowaliby się nie tylko osobami starszymi, ale również niesamodzielnymi we wszystkich grupach wiekowych.”

Absolwenci tego kierunku otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – powyższy tytuł zawodowy.

Istnieje możliwość uzyskania powyższego tytułu zawodowego uczestnicząc w kwalifikacyjnym kursie zawodowym (równolegle kończąc liceum dla dorosłych), o szczegóły zapytaj w szkole.