Perspektywy zatrudnienia. Opiekun Medyczny

Przewidywane zmiany demograficzne w Europie będą w kolejnych latach czynnikiem bardzo silnie zwiększającym zapotrzebowanie na usługi pielęgnacyjne.

Obecnie obserwuje się pogłębiający deficyt w zakresie zabezpieczenia świadczeń pielęgnacyjnych nad osobami niesamodzielnymi. Szacuje się, że w Polsce jest ponad milion osób, które w następstwie chorób lub urazów stają się niesamodzielne w stopniu wymagającym pomocy osób drugich – wynika to z sytuacji epidemiologicznej (stan zdrowia) i demograficznej (proces starzenia się społeczeństwa). Zawód ten wypełnia również niepokojąco pogłębiającą się lukę powstałą w wyniku spadku ilości personelu medycznego średniego szczebla w ostatnich latach (emigracja zarobkowa do krajów wysoko uprzemysłowionych).Absolwenci na pewno znajdą pracę w publicznych i niepublicznych placówki służby zdrowia.

Odpowiednikiem tego zawodu w krajach anglojęzycznych są takie zawody jak:

Nursing Assistant, Nurse Aid, Healthcare Assistant

Słuchacze tego kierunku mogą wybrać program jednego z kursów związanych z chorobą i niepełnosprawnością jako specjalizację.