Program nauczania. Opiekun Medyczny

Kształcenie w zawodzie opiekun medyczny jest realizowane w jednorocznym okresie nauczania w systemie zaocznym. Możliwe jest skrócenie czasu nauki w przypadku kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Nazwa przedmiotuLiczba godzinNazwa działu
Podstawy przedsiębiorczości20Podstawy przedsiębiorczości
Podstawy psychologii i socjologii12Psychologia jako nauka o człowieku
Elementy socjologii
Anatomia, fizjologia i patologia32Anatomia i fizjologia człowieka
Patologia
Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną40Pacjent jako podmiot opieki
Zasady opieki nad osobą chorą i niesamodzielną
Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia16Ogólne przepisy BHP
Przedsiębiorczość i działalność gospodarcza
Zdrowie publiczne30Organizacja ochrony zdrowia
Promocja zdrowia i profilaktyka
Higiena w zakładach ochrony zdrowia
Język migowy20Niesłyszący i język migowy
Daktylografia
Ideografia
Język obcy zawodowy20Terminologia medyczna w pracy opiekuna medycznego
Porozumiewanie się z pacjentem i współpracownikami w języku obcym
Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze92Bezpieczeństwo na stanowisku pracy
Udzielanie pierwszej pomocy
Wykonywanie zabiegów higieniczno – pielęgnacyjnych
Wykonywanie czynności opiekuńczych
Metodyka działań opiekuńczych60Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
Opiekun medyczny w zespole opiekuńczym i terapeutycznym
Trening psychologiczny18Trening psychologiczny