Program nauczania. Opiekunka dziecięca

Kształcenie w zawodzie jest realizowane w dwuletnim okresie nauczania w systemie stacjonarnym-wieczorowym.

Nazwa przedmiotuLiczba godzinNazwa działu
Podstawy przedsiębiorczości30Podstawy przedsiębiorczości
Podstawy psychologii i socjologii30Zagadnienia z psychologii ogólnej, społecznej i rozwojowej
Zagadnienia z socjologii
Podstawy pedagogiki30Podstawy pedagogiki
Anatomia, fizjologia i patologia120Podstawy anatomii, fizjologii i patologii
Promocja zdrowia
Pierwsza pomoc
Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia60Ogólne przepisy BHP
Przedsiębiorczość i działalność gospodarcza
Teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowania dziecka300Teoretyczne podstawy pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego oraz niepełnosprawnego
Teoretyczne podstawy wychowania dziecka
Zasady BHP w pracy z dzieckiem
Język migowy30Niesłyszący i język migowy
Daktylografia
Ideografia
Język obcy zawodowy30Terminologia medyczna
Porozumiewanie się z pacjentem i współpracownikami w języku obcym
Pielęgnacja i wychowanie dziecka450Wykon. zab. pielęgn. wobec dziecka zdrowego
Wykon. zab. pielęgn. wobec dziecka chorego i niepełn.
Wspomag. rozwoju psychosmat. dziecka przez literaturę i muzykę
Wspomag. rozwoju psychosmat. dziecka przez zaj. Platyczno-techniczne
Trening psychologiczny18Trening psychologiczny
Opieka nad dzieckiem120Pielęgnowanie dziecka w placówce opiekuńczej
Prowadzenie zajęć artystycznych w placówce opiekuńczej
Organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówce