Technik informatyk

Opis zawodu.

Zawód technik informatyk jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec okresu kształcenia. Szkoła określa umiejętności specjalistyczne, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów. Tematyka specjalizacji może dotyczyć:

  1. systemów zarządzania bazami danych i programami ERP;
  2. grafiki komputerowej i technik multimedialnych;
  3. eksploatacji sprzętu komputerowego i mobilnego;
  4. administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi;
  5. tworzenia aplikacji internetowych i weryfikacji jakości oprogramowania;
  6. technik drukowania 3D;
  7. robotyki i sterowania urządzeniami zewnętrznymi (drony).