Program nauczania. technik informatyk

Kształcenie w zawodzie opiekun medyczny jest realizowane w dwuletnim okresie nauczania w systemie zaocznym. Możliwe jest skrócenie czasu nauki w przypadku kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Nazwa przedmiotuLiczba godzinNazwa działu
Podstawy przedsiębiorczości20Podstawy przedsiębiorczości
Systemy operacyjne80Wprowadzenie do systemów operacyjnych
Bezpieczeństwo systemów operacyjnych
Urządzenia techniki komputerowej55Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania prac na stanowisku serwisowym
Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
Sieci komputerowe55Podstawy lokalnych sieci komputerowych
Projektowanie lokalnych sieci komputerowych
Działalność gospodarcza20Ogólne przepisy BHP
Przedsiębiorczość i działalność gospodarcza
Witryny i aplikacje internetowe70Projektowanie witryn internetowych
Tworzenie witryn internetowych
Tworzenie aplikacji internetowych
Systemy baz danych40Wprowadzenie do baz danych
Tworzenie relacyjnej bazy danych
Język obcy zawodowy20Terminologia informatyczna
Porozumiewanie się z pacjentem i współpracownikami w języku obcym

Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej

80Montaż oraz modernizacja komputerów osobistych
Instalacja i konserwacja urządzeń peryferyjnych
Diagnostyka i naprawa systemów komputerowych
Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi45Instalacja i konfiguracja serwera, usługi sieciowe
Zarządzanie danymi i dostępem do zasobów, bezpieczeństwo
Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych55Projektowanie i montaż okablowania strukturalnego
Konfiguracja i obsługa lokalnych sieci komputerowych
Diagnostyka i naprawa lokalnych sieci komputerowych
Modernizacja i rekonfiguracja lokalnych sieci komputerowych
Administracja bazami danych75Modyfikacja i optymalizacja bazy danych
Zabezpieczenie bazy danych
Programowanie aplikacji internetowych85Aplikacje wykonywane po stronie klienta
Aplikacje wykonywane po stronie serwera