Perspektywy zatrudnienia. Technik Masażysta

Posiadacz tytułu zawodowego technik masażysta, po zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, może podejmować pracę w:

1) zespołach rehabilitacyjnych szpitali i klinik;

2) zespołach rehabilitacyjnych (gabinetach) lecznictwa uzdrowiskowego;

3) zespołach rehabilitacyjnych (gabinetach) w przychodniach;

4) zespołach rehabilitacyjnych zakładów pracy chronionej;

5) zespołach rehabilitacyjnych turnusów rehabilitacyjnych;

6) gabinetach odnowy biologicznej;

7) gabinetach kosmetycznych;

8) klubach sportowych.

Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Odpowiednikiem tego zawodu w krajach anglojęzycznych jest:

Massage Therapist, Masseur