Program nauczania. Technik Masażysta

Kształcenie w zawodzie opiekun medyczny jest realizowane w dwuletnim okresie nauczania w systemie stacjonarnym-wieczorowym.

Nazwa przedmiotuLiczba godzinNazwa działu
Podstawy przedsiębiorczości30Podstawy przedsiębiorczości
Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia60Ogólne przepisy BHP
Przedsiębiorczość i działalność gospodarcza
Język obcy w ochronie zdrowia45Terminologia medyczna w pracy masażysty
Porozumiewanie się z pacjentem i współpracownikami w języku obcym
Podstawy psychologii i socjologii30Psychologia jako nauka o człowieku
Elementy socjologii
Pierwsza pomoc30Udzielanie pierwszej pomocy
Język migowy45Niesłyszący i język migowy
Daktylografia
Ideografia
Teoretyczne podstawy masażu90Teoretyczne podstawy masażu klasycznego i innych rodzajów masażu
Stosowanie i dawkowanie masażu w jednostkach chorobowych

Anatomia z fizjologią135Wiadomości wstępne, układ ruchu, powłoka wspólna
Układy, narządy zmysłów
Zarys fizjoterapii60Elementy kinezyterapii
Elementy fizykoterapii
Zagadnienia kliniczne w masażu105Promocja zdrowia
Patologia i jej leczenie
Trening psychologiczny30Trening psychologiczny
Pracownia masażu480Masaż w medycynie
Masaż w sporcie
Masaż w kosmetyce i profilaktyce
Fizjoterapia60Podstawowe ćwiczenia kinezyterapeutyczne
Podstawowe zabiegi fizykoterapeutyczne
Anatomia topograficzna30Lokalizacja palpacyjna
Ocena struktur człowieka dla potrzeb masażu