Technik sterylizacji medycznej

Opis zawodu

W związku z rozwojem wielu dyscyplin medycznych, w których stosuje się tzw. narzędzia o małej inwazyjności tj. lasery, urządzenia elektroniczne, optyczne, tworzywa sztuczne, implanty powstała potrzeba kształcenia zawodowego pracowników medycznych zatrudnionych w obszarze sterylizacji medycznej.
Ponadto zgodnie z ustawą o zapobieganiu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz.U. Nr 234, poz 1570 z późn. zmianami) nakłada się na kierowników szpitali lub zespołów zakładów opieki zdrowotnej, w skład których wchodzi szpital, obowiązek wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych.

Do zadań technika sterylizacji medycznej  będzie należało:

kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji,
przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń,
przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji,
prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.
.
Preferencyjne cechy kandydata na technika sterylizacji medycznej to przede wszystkim świadomość odpowiedzialności i etyki zawodowej, skrupulatność i dokładność oraz dobra samoorganizacja pracy.