Perspektywy zatrudnienia. technik sterylizacji medycznej

Absolwent szkoły policealnej, który ukończył cykl kształcenia technika sterylizacji medycznej i uzyskał tytuł zawodowy może znaleźć zatrudnienie w:

  • centralnych sterylizatorniach publicznych i niepublicznych,
  • podręcznych sterylizatorniach na bloku operacyjnym,
  • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
  • gabinetach stomatologicznych i kosmetycznych,
  • pracowniach endoskopowych,
  • pracowniach mikrobiologii.

Może również otworzyć własną działalność gospodarczą

Odpowiednikiem w krajach anglojęzycznych jest:
technician in medical sterilisation