Program nauczania. Asystent osoby niepełnosprawnej

Kształcenie w zawodzie opiekun medyczny jest realizowane w jednorocznym okresie nauczania w systemie zaocznym.

Nazwa przedmiotuLiczba godzinNazwa działu
Podstawy przedsiębiorczości20Podstawy przedsiębiorczości
12Zagadnienia z psychologii ogólnej, społecznej i rozwojowej
Zagadnienia z socjologii i polityki społecznej
Anatomia, fizjologia i patologia24Zarys anatomii i fizjologii.
Elementy mikrobiologii.
Technologia mycia i dezynfekcji48Kwalifikacja sprzętu do mycia i dezynfekcji
Mycie i dezynfekcja wyrobów medycznych.
Obsługa i testowanie urządzeń do procesów mycia i dezynfekcji
Zwalnianie wsadu i dokumentacja procesów mycia i dezynfekcji
Bezpieczne wykonywanie zadań
Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia20Ogólne przepisy BHP
Przedsiębiorczość i działalność gospodarcza
technologia sterylizacji34Kwalifikacja i przygotowanie sprzętu do sterylizacji
Pakowanie i sterylizacja wyrobów medycznych
Obsługa i testowanie urządzeń do sterylizacji
Zwalnianie wsadu i dokumentacja procesu sterylizacji
Język migowy20Niesłyszący i język migowy
Daktylografia
Ideografia
Język obcy zawodowy20Terminologia medyczna
Porozumiewanie się z pacjentem i współpracownikami w języku obcym
Wykonywanie dekontaminacji medycznej120Bezpieczne wykonywanie dekontaminacji medycznej
Przygotowywanie sprzętu i wykonanie mycia, dezynfekcji i sterylizacji
Kontrola i dokumentacja procesów dekontaminacji medycznej
Etyka i odpowiedzialność zawodowa technika sterylizacji medycznej
Trening psychologiczny18Trening psychologiczny
Udzielanie pierwszej pomocy18Ocena stanu funkcjonowania organizmu
Zasady bhp w technologii dezynfekcji i sterylizacji materiałów medycznych
Zastosowanie technologii informatycznej w ochronie zdrowia14Tworzenie warunków do wykonywania zadań
Obsługa urządzeń biurowych niezbędnych do wykonywania zadań