Technik usług kosmetycznych

Opis zawodu

Ministrem właściwym dla zawodu technik usług kosmetycznych jest Minister Edukacji Narodowej.

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 1. rozpoznawać i charakteryzować rodzaj skóry i włosów,
 2. diagnozować oparciu o przeprowadzone badania skóry i jej przydatków,
 3. odróżniać skórę zdrową od chorobowo zmienionej,
 4. sporządzać i stosować proste środki niezbędne do wykonywania zabiegów kosmetycznych,
 5. charakteryzować skład preparatów powszechnie używanych w kosmetyce oraz ich działanie na skórę i organizm,
 6. ustalać rodzaj zabiegu kosmetycznego zgodnie z rozpoznaniem,
 7. wykonywać zabiegi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej zgodnie z etyką zawodową,
 8. wykonywać zabiegi fizykoterapeutyczne z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 9. obsługiwać aparaty i urządzenia stosowane w kosmetyce z uwzględnieniem obowiązujących aktualnie przepisów sanitarnych, BHP i ppoż.,
 10. oceniać jakość wykonanego zabiegu,
 11. udzielać porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej,
 12. nawiązywać kontakty z klientami,
 13. udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
 14. pozyskiwać informacje o nowościach i trendach rozwojowych w kosmetyce i kosmetologii.